Σημαντική σημείωση: Πρέπει να το κάνετεενεργοποιήστε το βασιλικό πρότυπο με τον κωδικό αγοράς σας να συνεχίσει να λειτουργεί.
You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close